". در روزگار شما ""آن"" هایی است خود را با ""آنها"" همراه کنید آنهایی که چون ابر میگذرند... #فاضل_نظری ⛺* تجدید خاطرات #کاشان #ابیانه #ترم_اولی . #رفتنیها_کم_نیست #دیدنیها_کم_نیست"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل