چيزى كه تو ٢ ماه اخير فهميدم، اينه كه تا وقتى تو يه موقعيتى قرار نگيرى، نمى تونى درموردش تصميم درست بگيرى.پس سعى كن از موقعيت فرار نكنى؛خودتو پرت كن توش

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل