يه جايى رو تصور مى كنى،فرداش پا گذاشتى اونجا.متذكر شو به خودت "چه كارايى كه از دستت بر نمياد!"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل