"___ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻮﺯﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﺪ... __________________________________________________________ نام اصلی این مکان (استاله کفته) است..در زبان محلی به ستاره استاله و به افتادن کفته گفته می شود..در باور های پیشینیان این منطقه تصور می شده که ستاره ها از آسمان به این دره می افتاده اند.!! __________________________________________________________ #trip #travel #backpack #adventure #offroad #camp #camping #best #friends #nature"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل