"هفته اول آبگیری سد گلورد بخش عظیمی از جنگل های مجاور رود تخریب شده و آماده ی فرو رفتن زیر آبه واقعا امیدوارم این همه تخریب و دگرونی بتونه حداقل تاثیر مثبتی در ذخیره آب و جلوگیری از سیل های شمال داشته باشه"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل