"چشم به راهِ چشم هایَت از این سوی پنجره ی بارانی تا تهِ جاده ی بی پایان فاصله ای به دوریِ اشک و لبخند و باز تو نمی آیی و من، زیر آوار انتظار دفن می شوم... #فیلبند"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل