"گاو موجود زيبا و مفيديه، از شيرش گرفته تا پوستش بدرد همه چي ميخوره. تازه ديدي هركي بي كله كاري ميكنه ميگن طرف گاوه يا مثلا ميگن سرشو مثل گاو انداخته پايين داره ميره. گاو دنبال علفشه واسه خوردن. بيايم يكم گاو باشيم ، هم مفيدبراي جامعه هم برا اهدافمون بي كله بجنگيم.

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل