"يعني كار و زندگي رو تعطيل كني.. يعني فكرو ذكرو تعطيل كني.. يعني يه لحظه باشه كه به هيچ چي فكر نكني بجز ابرا.. يكم بگذره.. ابرا عم نباشن. يه همچين آرامشيم آرزوست.."

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل