"گاهي سخت ميگذره؛ اما خوش ميگذره.. سخت كار كنيد سفر كنيد رفاقت كنيد و همديگه رو دوست داشته باشيد مرسي از مرضيهكه #پايه م ه مرسي از اميد كه #هست مرسي از #سفر كه داروعه مرسي از #زندگي كه #ميگذره"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل