"اگر كسي گلي را دوست داشته باشد كه در ميليونها ستاره يكتا باشد همين كافي است تا هر وقت به ستاره ها نگاه ميكند خوشبخت باشد. نگاه ميكند و ميگويد: ""گل من جايي ميان ستاره هاست. #آنتوان_دوسنت_اگزوپري #Damavand"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل